Elektroinštalačné práce


Výroba elektrorozvádzačov, riadiacich pultov, elektrikárske práce na novostavbách a pri rekonštrukciách budov

Realizujeme práce s kvalifikovanými elektrikármi a elektromechanikmi vyučenými v odbore s osvedčením o odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009Z.z.


Poskytujeme

Poskytujeme všetky služby s kvalifikovanými pracovníkmi a praxou. V oblasti priemyselnej výroby predovšetkým pre spoločnosti, ktoré disponujú vlastnými výrobnými prostriedkami a pracovnými priestormi a majú záujem o spoluprácu v oblasti zabezpečenia ľudských zdrojov. Práce uskutočňujeme s dôrazom na kvalitu, komplexnosť, formou „Just in Time“ podľa zadania zákazníka.

Kontaktujte nás


Zváracie práce

Zámočnícke práce

Späť na úvod


Kontakt

Inotaj s.r.o.
Sládkovičova 11
811 06 Bratislava
Slovenská Republika

Zápis v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, Vl.č.:86572/B

IČO: 46 951 318