Kontakt

Inotaj s.r.o.
Sládkovičova 11
811 06 Bratislava
Slovenská Republika

Zápis v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, Vl.č.:86572/B

IČO: 46 951 318