Zámočnícke práce


Zabezpečujeme montáž a opravu oceľových konštrukcii a aj potrubí v profesiách

  • dielenský a montážny zámočník s kvalifikáciou v odbore

  • mechanik strojov a zariadení s oprávneniami Z-E1, Z-M1 ovládajúci čítanie výkresovej dokumentácie

  • potrubár s oprávneniami Z-G1, D-G2 ovládajúci izometriu


Poskytujeme

Poskytujeme všetky služby s kvalifikovanými pracovníkmi a praxou. V oblasti priemyselnej výroby predovšetkým pre spoločnosti, ktoré disponujú vlastnými výrobnými prostriedkami a pracovnými priestormi a majú záujem o spoluprácu v oblasti zabezpečenia ľudských zdrojov. Práce uskutočňujeme s dôrazom na kvalitu, komplexnosť, formou „Just in Time“ podľa zadania zákazníka

Kontaktujte nás


Zváracie práce

Elektroinštalačné práce

Späť na úvod


Kontakt

Inotaj s.r.o.
Sládkovičova 11
811 06 Bratislava
Slovenská Republika

Zápis v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, Vl.č.:86572/B

IČO: 46 951 318